Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Community Center, Inc
62 Mott Street, New York, NY 10013
紐約華埠勿街六十二號
電話: (212)226-6280          電郵地址:
ccbany@yahoo.com          傳真: (212)431-5883

主頁 | 照片庫、消息 | 未來活動 | 公所歷史 | 服務範圍 | 屬下六十僑團 | 社區團體、機構 | 關於紐約華埠 | 關於中華公所

照片庫提供紐約中華公所最新活動照片及內容,按月份排列。

中 華 公 所 最 新 活 動 、 照 片 庫

2018 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2017 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2016 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2015 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2014 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2013 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2012 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2010 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2009 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2008 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2007 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2006 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov 
Dec

2005 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

01/31/2014 - 中華公所舉辦一年一度農曆新年慶祝典禮,到訪中華公所向華人拜年的重要政府官員包括Thomas DiNapoli州主計長、蕭華眾議長、史葛靜州參議員、史靜格市主計長、曼克頓高步邇區長、馬麗桃市議長、陳倩雯市議員、陳文業警司、眾法官、官員代表及各界社區領袖等,情況十分熱鬧。
01/30/2014 - 紐約州蕭華眾議長、史葛靜參議員、金兌錫眾議員、奧迪茲眾議員及眾社區領袖於農曆大年三十於于中華公所舉行記者會,呼籲州議會通過法例,容許紐約市公校在農曆新年日放假。
01/28/2014 - 吳國基主席主持任內最後一次常務議員會議,會後與眾常務議員合照留念。
01/27/2014 - 中華公所仝人拍攝職員合照,恭祝各界僑胞新年快樂、萬事如意。
01/13/2014 - 中華公所向各個老人中心派發每個200元的紅包,恭祝耆老們龍馬精神,身體健康。
01/11/2014 - 中華民國駐紐約台北經濟文化辦事處新任處長章文樑大使正式拜會中華公所及七大僑團,吳國基主席及僑領們熱烈歡迎,並於是晚設宴歡迎章文樑大使履新。 
01/10/2014 - 本公所伍銳賢顧問再次當選為第63屆中華公所主席,交接典禮將於三月一日舉行。

01/01/2014 - 紐約中華公所舉辦一年一度僑界慶祝元旦暨中華民國開國紀念大會。

 


 美國紐約中華公所、美國紐約中華大樓 版權所有 不得轉載