Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Community Center, Inc
62 Mott Street, New York, NY 10013
紐約華埠勿街六十二號
電話: (212)226-6280          電郵地址:
ccbany@yahoo.com          傳真: (212)431-5883

主頁 | 照片庫、消息 | 未來活動 | 公所歷史 | 服務範圍 | 屬下六十僑團 | 社區團體、機構 | 關於紐約華埠 | 關於中華公所

照片庫提供紐約中華公所最新活動照片及內容,按月份排列。

中 華 公 所 最 新 活 動 、 照 片 庫

2018 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2017 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2016 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2015 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2014 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2013 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2012 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2010 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2009 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2008 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2007 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2006 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov 
Dec

2005 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

11/21/2009 - 于金山主席在中國國民黨115週年黨慶、美東支部成立100週年暨第25次代表大會聯歡晚會上致詞。
11/21/2009 - 兩位紐約市議員華裔當選人﹕華埠第一選區當選人陳倩雯及法拉盛第二十選區當選人顧雅明,一同到訪中華公所,向華埠各僑領、僑胞謝票。

11/21/2009 - 中國國民黨美東支部在中華公所舉行第25次代表大會開幕典禮。

11/18/2009 - 紐約市主計長華裔當選人劉醇逸到中華公所謝票。
11/12/2009 - 中華公所舉行的紀念國父孫中山誕辰143周年大會。
11/08/2009 - 于金山主席在台灣期間,接受馬英九總统頒贈聘書,受聘為「中華民國建國一百年慶祝活動籌備委員會」籌備委員。
11/05/2009 - 法拉盛20選區華裔市議員當選人顧雅明到中華公所謝票。
11/04/2009 - 世界日報紐約社社長暨北美總管理處總經理張漢昇、總編輯翁台生、大陸事務處處長劉其筠訪問紐約中華公所。
11/04/2009 - 紐約華僑學校在中山紀念堂舉辦一百週年慶祝活動,經文處高振群大使、各州、市政府官員及嘉賓到場參加。


 美國紐約中華公所、美國紐約中華大樓 版權所有 不得轉載