Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Community Center, Inc
62 Mott Street, New York, NY 10013
紐約華埠勿街六十二號
電話: (212)226-6280          電郵地址:
ccbany@yahoo.com          傳真: (212)431-5883

主頁 | 照片庫、消息 | 未來活動 | 公所歷史 | 服務範圍 | 屬下六十僑團 | 社區團體、機構 | 關於紐約華埠 | 關於中華公所

照片庫提供紐約中華公所最新活動照片及內容,按月份排列。

中 華 公 所 最 新 活 動 、 照 片 庫

2018 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2017 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2016 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2015 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2014 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2013 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2012 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2010 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2009 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2008 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2007 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2006 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov 
Dec

2005 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

05/27/2005 - 將競選曼克頓區長的紐約州眾議員Scott Stringer拜會中華公所。
05/19/2005 - 陳玉駒主席夫婦出席華裔選民協會年會,與該會理事長黃金利先生合照。
05/18/2005 - 陳玉駒主席與助理戴日基參加紅十字會舉辦的海嘯善後工作報告。
05/18/2005 - 國民黨官員章仁香、孔文吉和高正尚訪問紐約並拜會中華公所。
05/16/2005 - 陳玉駒主席參加市長彭博舉辦的亞裔傳統月慶祝活動。圖左起﹕中國總商會會長雷光達、陳玉駒主席、陳主席女兒陳立德、與市長助手。
05/16/2005 - 華人社會健康服務聯會將在中華公所舉辦健康日。圖為該會在五月十六日在中華公所會議室舉行記者會。
05/11/2005 - 紐約郵報(New York Post)記者Frankie Edozien訪問陳玉駒主席。
05/09/2005 - 將競選曼克頓區長的紐約市議員Lopez拜會聯成公所。
05/07/2005 - 中國人大副委員長成思危(前右二)出席紐約經濟論壇時與陳玉駒主席合攝。
05/07/2005 - 廣東省僑聯代表拜訪中華公所,並與各僑領合照。
05/02/2005 - 民主黨市長候選人政見發表會 在中華公所 成功舉行。前布朗士區長福瑞、曼克頓區長費絲、國會議員韋納和市議長米勒參加了發表會。 (按圖片進入照片庫)


 美國紐約中華公所、美國紐約中華大樓 版權所有 不得轉載