Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Community Center, Inc
62 Mott Street, New York, NY 10013
紐約華埠勿街六十二號
電話: (212)226-6280          電郵地址:
ccbany@yahoo.com          傳真: (212)431-5883

主頁 | 照片庫、消息 | 未來活動 | 公所歷史 | 服務範圍 | 屬下六十僑團 | 社區團體、機構 | 關於紐約華埠 | 關於中華公所

照片庫提供紐約中華公所最新活動照片及內容,按月份排列。

中 華 公 所 最 新 活 動 、 照 片 庫

2018 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2017 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2016 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2015 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2014 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2013 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2012 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2010 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2009 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2008 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2007 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2006 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov 
Dec

2005 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

02/19/2011 - 由紐約象棋總會主辦,中華公所、華僑中文學校和詩畫琴棋會贊助的「中華玉兔迎春杯」象棋錦標賽在中華公所中山紀念大禮堂揭幕。

02/19/2011 - 紐英崙中華公所梁永基主席及當地社區人仕訪問紐約中華公所。
02/18/2011 - 中華公所舉行一年一度春宴,眾多嘉賓出席歡宴。
02/16/2011 - 伍權碩主席、聯成公所黃達良主席等出席以色列醫院華埠診所開幕典禮。
02/16/2011 - 伍權碩主席出席紐約下城醫院舉辦的農曆新年慶祝活動。
02/12/2011 - 布魯大學學生開始在中華公所為低收入僑胞提供免費報稅服務,從現在至四月十七日止,時間為逢星期六、日,上午十時至下午四時。
02/12/2011 - 伍權碩主席到法拉盛出席由法拉盛華人工商促進會舉辦的農曆新年大遊行。
02/03/2011 - 中華公所舉辦一年一度農曆新年慶祝典禮,到訪中華公所向華人拜年的重要政府官員包括紐約市劉醇逸主計長、眾位法官、州眾議員、市議員及官員等,情況熱鬧。
02/02/2011 - 中華民國立法委員李明星先生、法拉盛華人工商促進會徐朱留弟理事長、杜彼得總幹事等到訪中華公所。

 


 美國紐約中華公所、美國紐約中華大樓 版權所有 不得轉載