Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Community Center, Inc
62 Mott Street, New York, NY 10013
紐約華埠勿街六十二號
電話: (212)226-6280          電郵地址:
ccbany@yahoo.com          傳真: (212)431-5883

主頁 | 照片庫、消息 | 未來活動 | 公所歷史 | 服務範圍 | 屬下六十僑團 | 社區團體、機構 | 關於紐約華埠 | 關於中華公所

照片庫提供紐約中華公所最新活動照片及內容,按月份排列。

中 華 公 所 最 新 活 動 、 照 片 庫

2018 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2017 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2016 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2015 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2014 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2013 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2012 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2010 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2009 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2008 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2007 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2006 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov 
Dec

2005 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

11/25/2015 - 身兼紐約華埠培護中心董事長的伍銳賢主席出席該中心感恩節慶祝活動,並與小朋友們合照。
11/20/2015 - 伍銳賢主席在中華公所會議室捐獻一幅一八六三年中國地圖給台北駐紐約經濟文化辦事處、捐獻七七抗戰特刊照片給華僑學校、及捐獻紐約華埠舊照片、明信片、幻燈片等歷史文獻給美國華人博物館。
11/14/2015 - 伍銳賢主席出席高雲尼醫院社區開放日活動。
11/13/2015 - 參選中華民國總統的國民黨朱立倫主席訪問紐約,僑社在法拉盛舉辦僑宴熱烈歡迎。
11/12/2015 - 中華公所舉行的紀念國父孫中山誕辰149周年大會。
11/12/2015 - 為感念華僑學校對自己兩名子女的教育之恩,及紀念夫人白正華生前在華僑中文學校任教,僑胞汪炳文捐款十萬美元給華僑中文學校,設立「紀念白正華基金」,以改進學校教學設施及獎掖後進。
11/06/2015 - 「大紐約地區僑界支持朱立倫競選中華民國總統後援會」在中華公所成立。
11/04/2015 - 市警五分局在中華公所舉行警民會議,五名正在受訓、並將於一月份開始執勤的新警員列席參加。

11/03/2015 - 中華公所及紐約沙龍攝影協會在中山紀念大禮堂禮堂舉行第17屆國際攝影大賽獲獎作品展剪綵及頒獎典禮。

 


 美國紐約中華公所、美國紐約中華大樓 版權所有 不得轉載