Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Community Center, Inc
62 Mott Street, New York, NY 10013
紐約華埠勿街六十二號
電話: (212)226-6280          電郵地址:
ccbany@yahoo.com          傳真: (212)431-5883

主頁 | 照片庫、消息 | 未來活動 | 公所歷史 | 服務範圍 | 屬下六十僑團 | 社區團體、機構 | 關於紐約華埠 | 關於中華公所

照片庫提供紐約中華公所最新活動照片及內容,按月份排列。

中 華 公 所 最 新 活 動 、 照 片 庫

2018 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2017 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2016 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2015 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2014 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2013 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2012 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2010 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2009 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2008 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2007 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2006 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov 
Dec

2005 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

03/29/2012 - 紐約市劉醇逸主計長到中華公所拜訪新任吳國基主席。

03/25/2012 -  中華公所、國民黨美東支部及華僑學校在中山紀念堂舉行慶祝青年節大會。

03/21/2012 - 法拉盛華人工商促進會理事長徐朱留弟父親朱春林將其百歲生日宴禮金5000元捐給紐約華僑學校。
03/16/2012 - 紐約州蕭華議長在其辦公室舉行招待會,頒發表揚狀給吳國基主席及伍權碩前主席。
03/12/2012 - 中華公所舉辦一年一度國父孫中山先生逝世紀念大會。
03/12/2012 - 吳國基主席、伍權碩顧問、聯成公所黃玉振主席及寧陽會館伍銳賢代主席回訪紐約市警第五分局杜寧局長。
03/07/2012 - 吳國基主席主持其任內第一次警民會議。
03/06/2012 - 美華協會在中華公所舉行記者會,講述陳宇輝案發展詳情。吳國基主席要求軍方公正審判違紀士兵,並對犯罪士兵嚴懲。
03/05/2012 - 紐約市警第五分局杜寧局長及雷柏銳局長助理到本公所拜訪新任吳國基主席。
03/01/2012 - 吳國基先生正式宣誓成為紐約中華公所第六十二屆主席。

 


 美國紐約中華公所、美國紐約中華大樓 版權所有 不得轉載