Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Community Center, Inc
62 Mott Street, New York, NY 10013
紐約華埠勿街六十二號
電話: (212)226-6280          電郵地址:
ccbany@yahoo.com          傳真: (212)431-5883

主頁 | 照片庫、消息 | 未來活動 | 公所歷史 | 服務範圍 | 屬下六十僑團 | 社區團體、機構 | 關於紐約華埠 | 關於中華公所

照片庫提供紐約中華公所最新活動照片及內容,按月份排列。

中 華 公 所 最 新 活 動 、 照 片 庫

2018 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2017 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2016 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2015 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2014 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2013 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2012 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2010 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2009 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2008 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2007 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2006 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov 
Dec

2005 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

05/29/2009 - 參選紐約市議會法拉盛選區的華裔參選人顧雅明訪問中華公所。

05/27/2009 - 紐約市青年及社區發展局代表Jorge Medizabal在中華公所召開記者會,宣佈將於六月三日在中華公所舉辦「如何募款」講座。
05/27/2009 - 紐約洪門致公堂李永耀總理、許健生主席等在中華公所召開記者會,宣佈在華埠舉辦夏日活動事宜。
05/26/2009 - 中華民國僑癆委員會任弘副委員長訪問紐約中華公所,受到僑領們熱烈歡迎。
05/23/2009 - 國際獅子會紐約法拉盛分會在中華公所召開記者會,宣佈展開收集舊眼鏡行動,希望僑胞將舊眼鏡捐給有需要的人。
05/20/2009 - 下城醫院馮黎超庸女仕向紐約華僑學校教育基金捐款一萬元。
05/19/2009 - 紐約中華公所舉辦亞太傳統月慶祝大會,邀請到中華民國實踐大學高雄校區羅漢門文化劇團到紐約作精彩的演出。
05/19/2009 - 中華公所舉辦亞裔傳統月慶祝活動,數百名官員和社區人士參加。會上中華公所頒發特出服務狀給大紐約區美國紅十字會、傑洛麗、黃德恩、米亞、官珍那、黎潔瑋、何靜兒及黃涵華。
05/05/2009 - 紐約中華公所回國訪問團一行六十七人,獲僑委會安排訪問總统府,並獲馬英九總統親自接見。

 


 美國紐約中華公所、美國紐約中華大樓 版權所有 不得轉載