Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Community Center, Inc
62 Mott Street, New York, NY 10013
紐約華埠勿街六十二號
電話: (212)226-6280          電郵地址:
ccbany@yahoo.com          傳真: (212)431-5883

主頁 | 照片庫、消息 | 未來活動 | 公所歷史 | 服務範圍 | 屬下六十僑團 | 社區團體、機構 | 關於紐約華埠 | 關於中華公所

照片庫提供紐約中華公所最新活動照片及內容,按月份排列。

中 華 公 所 最 新 活 動 、 照 片 庫

2018 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2017 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2016 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2015 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2014 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2013 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2012 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2010 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2009 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2008 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2007 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2006 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov 
Dec

2005 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

1/30/2015 - 王嘉廉社區醫療中心在中華公所舉辦諮詢日活動,協助民眾申請購買紐約州健保,解答健保申請的各類問題。
1/28/2015 - 甫到任的紐約華僑文教服務中心王映陽主任,在即將返台升任僑委會僑教處長的張景南主任陪同下,訪問中華公所。
1/24/2015 - 中華公所開始提供社區義工免費電子報稅服務,服務範圍及詳細資料請按
1/20/2015 - 王嘉廉社區醫療中心舉辦記者會,宣布將於一月廿八日上午十時至下午三時在中華公所舉辦諮詢日活動,協助民眾申請購買紐約州健保,解答健保申請的各類問題。
1/14/2015 - 中華公所義工黃玉霞舉辦講座,為社區民眾講解2015年老人聯邦醫療保險福利的新標準以及申請注意事項。伍銳賢主席向在場民眾展示自己剛剛得到的紅藍卡。
1/7/2015 - 中華公所及紐約僑界在華埠設宴,歡送中華民國駐紐約台北經濟文化辦事處范國樞副處長及中華民國駐紐約華僑文教服務中心張景南主任榮調。
1/7/2015 - 市警五分局在中華公所大禮堂舉行例行警民會議,會前為殉職警員劉文健及Rafael Ramos默哀。
1/5/2015 - 紐約市警察學校邀請伍銳賢主席及其他社區領袖參與新警員培訓會,並發表講話,勉勵未來新警員。
1/1/2015 - 紐約中華公所舉辦一年一度僑界慶祝元旦暨中華民國開國紀念大會。


 美國紐約中華公所、美國紐約中華大樓 版權所有 不得轉載