Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Community Center, Inc
62 Mott Street, New York, NY 10013
紐約華埠勿街六十二號
電話: (212)226-6280          電郵地址:
ccbany@yahoo.com          傳真: (212)431-5883

主頁 | 照片庫、消息 | 未來活動 | 公所歷史 | 服務範圍 | 屬下六十僑團 | 社區團體、機構 | 關於紐約華埠 | 關於中華公所

照片庫提供紐約中華公所最新活動照片及內容,按月份排列。

中 華 公 所 最 新 活 動 、 照 片 庫

2018 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2017 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2016 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2015 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2014 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2013 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2012 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2010 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2009 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2008 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2007 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2006 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov 
Dec

2005 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

04/27/2009 - 紐約探訪護士華埠退休居民社區服務計劃在中華公所舉辦講座,由消防局講解防火與火災逃生常識。
04/27/2009 - 紐約探訪護士在中華公所舉辦活動。
04/18/2009 - 中華公所舉辦午餐會,感謝多位數月來協助公所為社區低收入人士提供免費報稅的義工。參與的義工們大部分是來自紐約市大勃魯克學院美亞傑青會的成員。
04/15/2009 - 紐約下城醫院與第一保健在中華公所召開記者會,公布有關其健康試食大會之資料。
04/10/2009 - 廖港民大使向即將於五月一日出發訪問台灣的于金山主席及其67人訪問團授旗。
04/08/2009 - 于金山主席出席美華防癌協會希望之春籌款晚會,並與眾得獎人合照。
04/07/2009 - 角逐紐約郡(曼克頓)檢察官一職的Cyrus Vance, Jr.拜會中華公所
04/05/2009 - 第廿一屆大學資訊日在中華公所大禮堂舉行。數百名學生及家長參加,並從各間學府和機構處得到大學資料。
04/03/2009 - 中華公所舉行一年一度清明掃墓活動,以慰先賢在天之靈,以表慎終追遠之意。中華公所于金山主席、許澄宇前主席、台山寧陽會館伍權碩主席、美東聯成公所吳國基副主席等,前往中華公所各處墓地致祭。

 


 美國紐約中華公所、美國紐約中華大樓 版權所有 不得轉載